• Hotel Rajna
 • Kuća Pojata
 • Kuća Varos
 • Planinarenje
 • Brdsko bicikliranje
 • Kajakarenje
 • Aktivni odmor
 • Priroda
 • Winnetou
 • OPĆI PODACI

  OPĆI PODACI: Ugostiteljski obrt “Rajna”, vl. Marin Marasović,
  ul. Dr. F. Tuđmana 105, 23244 Starigrad
  OIB: 96083270552
  HR-AB- 23-13060000564
  tel: ++385 (0)23 359 121, fax: ++385 (0)23 369 888
  mob: ++385 (0)98 272 878, rajna-paklenica@inet.hr
  žiro račun: HR5824840081101878274
  Devizni račun: HR5824840081101878274, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb
  SWIFT: RZBHHR2X

  UVJETI POSLOVANJA

  OPĆENITO

  1. Web stranica www.hotel-rajna.com vlasništvo je U.O. „Rajna“ i predstavlja

  ponudu smještaja i drugih turističkih usluga ugostiteljskog obrta „Rajna“.

  2. Vlasnik obrta je Marin Marasović. OIB: 96083270552, broj registracije obrta:

  90942426. HR-AB- 23-13060000564. Sjedište: ul. Dr. F. Tuđmana 105, 23244

  Starigrad-Paklenica.

  3. U ovim „Uvjetima poslovanja“ primjenjuju se slijedeći termini:

  „Rajna“ („mi“, „naš“) – predstavlja U.O. „Rajna“.

  „Klijent“ je osoba(e), poduzeće, organizacija, ili slično, odgovorna za

  Rezervaciju.

  „Rezervacija“ - predstavlja sporazum između Rajne i Klijenta. Može uključivati

  smještaj, aktivnost ili neku drugu uslugu koju nudi, organizira i provodi u.o.

  Rajna.

  „Aktivnost“ znači aktivnost u prirodi predstavljena na web stranici, koju

  organizira i provodi Rajna.

  REZERVACIJE I PLAĆANJE

  4. Klijent može rezervirati smještaj, paket aranžman ili pojedinu aktivnost (izlet)

  unaprijed ili po dolasku.

  Mogućnost rezerviranja smještaja ili pojedine aktivnosti ovisi o raspoloživosti.

  5. Sve rezervacije za smještaj, paket-aranžman ili grupnu aktivnost moraju biti u

  pisanom obliku (faksom ili e-poštom). Akontacija za rezervaciju iznosi 25%

  ukupne cijene, plativo u roku od 7 dana, osim ako nije drugačije dogovoreno.

  6. Plaćanje se može izvršiti na žiro račun ili kreditnom/debitnom karticom ili

  gotovinom na mjestu (hotel Rajna).

  7. Ukoliko u dogovorenom roku, ili u roku od 7 dana, ne zaprimimo uplatu

  zadržavamo pravo rezervirane usluge osloboditi za daljnju prodaju.

  8. Plaćanjem akontacije ili pune cijene, Korisnik potvrđuje da je razumio Uvjete

  poslovanja te isti postaju obostrano obvezujući.

  9. Cijene mogu biti izražene u različitim valutama, međutim, službena valuta je

  Hrvatska kuna. Cijene u valutama mogu fluktuirati. Računi sadrže PDV (porez

  na dodanu vrijednost).

  IZMJENE I OTKAZIVANJE

  10. Rezervacija može biti izmijenjena u dogovoru između odgovorne osobe Rajne i

  Klijenta.

  Smještaj

  11. Ukoliko klijent mora otkazati rezervaciju ista mora biti u pisanom obliku. Rajna

  zadržava pravo naknade troškova otkazivanja prema slijedećem (% od ukupne

  cijene):

  30 dana prije planiranog dolaska: 10%

  29-22 dana prije – 25%

  21-15 dana prije – 40%

  14-8 dana prije – 80%

  7-0 dana - 100%

  Ukoliko Klijent propusti otkazati rezervaciju, ili se ne pojavi, Rajna zadržava

  pravo zadržati cjelokupnu uplatu bez obzira na razlog otkaza.

  Izleti i aktivnosti

  12. Ukoliko Klijent mora otkazati izlet ili neku od aktivnosti otkaz mora biti u

  pisanom obliku – e-poštom ili faksom. Rajna zadržava pravo naplate troškova

  otkazivanja rezervirane usluge kako slijedi:

  Do 8 dana prije planiranog izleta/aktivnosti – bez naknade

  2-7 dana – 50% naknade

  1 dan prije planiranog izleta/aktivnosti (ili nedolazak) – 100%.

  Otkazivanje od strane Rajne

  13. Rajna zadržava pravo u bilo koje vrijeme (ali što je moguće prije) Klijentu

  otkazati Rezervaciju zbog izvanrednih okolnosti na koje nije u mogućnosti

  utjecati kao što su: viša sila, prekid opskrbom vode, električne energije, požara,

  i slično.

  14. Rajna zadržava pravo otkazivanja izleta ili aktivnosti u prirodi prije ili za vrijeme

  izvođenja programa (ture) ukoliko iskrsnu nepredviđene okolnosti (nevrijeme i

  sl.) koje ne mogu biti izbjegnute ili eliminirane neposredno prije ili za vrijeme

  izvođenja aktivnosti. U slučaju otkaza naknada će biti vraćena klijentu u cjelosti.

  15. Rajna zadržava pravo otkazivanja aktivnosti ukoliko nema minimalnog broja

  korisnika.

  16. Ukoliko je ponašanje Klijenta neprihvatljivo ili nanosi štetu, Rezervacija može

  biti otkazana a Klijent zamoljen da napusti hotel ili drugi smještaj. U tom slučaju

  nema pravo na povrat naknade bilo djelomično bilo u cjelosti.

  Žalbe i naknada štete

  17. Ukoliko usluge ili outdoor aktivnosti nisu izvedene u cjelosti, ili su pružene ispod

  standarda i loše kvalitete, ili ukoliko Klijent nije zadovoljan opremom, Klijent

  mora kontaktirati zaposlenika ili predstavnika Rajne odmah, kako bi se izvršila

  odgovarajuća zamjena ili premještaj.

  18. Bilo koja primjedba koja se odnosi na smještaj mora biti izrečena direktno

  osoblju hotela na licu mjesta ili predstavniku Rajne.

  19. Zahtjevi za naknadu štete smatrati će se nevažećim ukoliko Rajna nije o tome

  obaviještena na vrijeme. Zahtjev za naknadom štete mora biti u pisanom obliku

  dostavljen Rajni u roku od 7 dana po završetku usluge. U suprotnom zahtjev se

  neće razmatrati.

  OSIGURANJE

  20. Rajna izričito preporučuje Klijentima da sklope policu osiguranja od otkazivanja

  rezervacije, gubitka prtljage i pokrića troškova u slučaju bolesti ili ozljede.

  Cijena ne uključuje pokriće rizika od oštećenja ili gubitka prtljage i/ili otkazivanja

  rezervacije. Cijena također ne uključuje dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

  Police osiguranja mogu biti sklopljene direktno kod osiguravajuće kuće po

  vlastitom izboru Klijenta.

  ODGOVORNOST

  21. Klijent je odgovoran za sve troškove i štete nanesene Rajni proizašle iz

  postupanja ili propusta Klijenta, bez obzira da li je šteta nanesena krajnjom

  nepažnjom, slučajno ili namjerno.

  22. Rajna ne odgovara za krađu ili štetu na vozilima parkiranim na prostorima oko

  hotela i/ili drugih smještajnih objekata.

  OUTDOOR AKTIVNOSTI – POSEBNI UVJETI

  Odgovornost

  23. Sudjelovanje u nekim aktivnostima podrazumijeva određene rizike i opasnosti,

  kao i odgovornost za sebe i ostale sudionike. Ovi rizici uključuju povredu, smrtni

  slučaj, oštećenje imovine, nepredviđeni izdatak i slično, kašnjenje i neudobnosti.

  Sudjelovanje u aktivnostima podrazumijeva da dobrovoljno prihvaćate rizike

  moguće ozljede, bolesti, oštećenja imovine, smrti i/ili gubitka opreme koji mogu

  rezultirati vašim sudjelovanjem u aktivnostima.

  Plaćanjem određene aktivnosti potvrđujete da ste razumjeli i prihvatili ove

  opasnosti i rizike kao i odgovornost za sebe i prema ostalim sudionicima. Klijent

  je obavezan pridržavati se pravila svake pojedine aktivnosti te slijediti upute

  vodiča. Nepoštovanje uputa i pravila može proizvesti isključenje bez prava na

  naknadu troškova.

  Rajna ne odgovara za radnje drugih dok sudjelujete u, ili su u vezi sa, nekom od

  aktivnosti.

  Zdravstvena i fizička spremnost

  24. Rajna podrazumijeva da su sve osobe uključene u neku od aktivnosti dobrog

  zdravlja i u stanju zadovoljiti fizičkim zahtjevima odabrane aktivnosti.

  25. Vaša sigurnost nam je na prvom mjestu. Imajte na umu, međutim, da korištenje ili

  uključivanje u neku od aktivnosti radite na svoj rizik.

  Sve informacije koje pružamo vezano za pojedinu aktivnost temeljene su na

  pretpostavkama da je Klijent prosječno fizički aktivan i spreman.

  Zadržavamo pravo od vas tražiti potpisivanje obrasca „Odricanje od o

  Sigurnost

  26. U interesu sigurnosti Klijent je obavezan slijediti upute vodiča i lokalna pravila ponašanja

  Neka od naših cjelodnevnih ili višednevnih vođenih tura predstavljaju značajan

  fizički izazov, na teškom terenu sa strmim usponima ili silascima. Mi

  zadržavamo pravo procjenjivati da li je netko sposoban sudjelovati u određenoj

  aktivnosti te, ukoliko je potrebno, odbiti sudjelovanje osobe za koju procijenimo

  da je to neophodno zbog vlastite sigurnosti, kao i ostalih. Također,

  zadržavamo pravo odbiti Klijenta za kojeg smatramo da nije adekvatno

  opremljen.

  Djeca

  27. Puna odgovornost za dobrobit i sigurnost djece leži na roditeljima, odnosno

  odrasloj, za njih odgovornoj, osobi.